Projekat ElGogo internet baza sa znakovima

Projekat Elgogo oslanja se na bazu znakova koje je Gordan Ćosić (Gogo) kreirao u poslednjih 30 godina. Crtanje znakova u CoredDraw-u postali su njegova opsesija i hobi. U tom periodu nacrtao je preko 24.000 znakova. Hteo je da deli svoj rad, ali nije imao mogućnost.

Ovo je omaž jednoj strasti, ljubavi i ludilu. Njegov rad mogao bi značajno da pomogne drugima, a on je to radio kroz ceo život i na druge načine, poput dobrovoljnog davanja krvi.

U okviru Master rada vršio sam istraživanje u kojem je učešće uzelo 95 preduzeća. Na osnovu upitnika utvđeno je da kada saberemo sve vrste znakova koji se mesečno crtaju da kompanije mesečno utroše 3.916 minuta, tj. 65 radnih časova na crtanje znakova; a to je 9 radnih dana. Prema ovom istraživanju, 1 radnik za crtanje znakova utroši 30% radnog vremena.

Utvrdio sam da je svaka baza koja besplatno nudi znak većini ispitanika poznata. Novom bazom obogaćuje se ponuda i smanjuje se potreba za crtanjem zaštitnog znaka, što znači uštedu za privredu zemlje.

Istraživanje možete pogledati na ovom linku.

Nikola Ćosić

ElGogo project

The Elgogo project relies on the logo base created by Gordan Ćosić (Gogo) over the last 30 years. Drawing logos in CoredDraw became his obsession and hobby. In that period, he drew over 24,000 logos. He wanted to share his work, but he didn’t have the opportunity.

This is a tribute to one passion, love and madness. His work could significantly help others, which he did throughout his life and in other ways, such as voluntary blood donation.

As part of the Master’s thesis, research in which 95 companies took part found that companies spend 3,916 minutes per month, i.e. 65 working hours for drawing logos. That’s 9 working days. According to this research, 1 worker spends 30% of his working time on drawing logos.

I found that every free base is known. The new base enriches the offer and reduces the need to draw logos, which means savings for the country’s economy.

You can view the research at this link.

Nikola Ćosić